اگر شما در حال حاضر دارای بیمه نامه مسئولیت می باشید و تا تاریخ سررسید آن فاصله زیادی وجود دارد ما برای شما دو راه حل را پیشنهاد می کنیم
عضویت در سرویس رایگان یادآور بیمه جهت هشدار تاریخ سررسید
با توجه به اهمیت و ضرورت تمدید به موقع و جلوگیری از عواقب و پیامد های ناشی از عدم تمدید بیمه نامه مسئولیت برای جامعه محترم پزشکی، شما می توانید اطلاعات خود را در فرم ذیل وارد نمائید تا به صورت رایگان در سرویس یادآور سررسید بیمه نامه در این سامانه عضو شوید.
سرویس یاد آور این اطمینان را به شما می دهد تا در زمان نزدیک شدن به سررسید بیمه نامه، این موضوع از طریق پیامک هشدار و در مرحله بعد تماس تلفنی مشاوران بیمه، جهت ارائه توضیحات لازم به منظور استفاده از تخفیفات استثنائی سامانه به اطلاع شما رسانده شود.
* کد ملی * نـــام * نام خانوادگی
* جنسیت
select
* موبایل * تاریخ انقضاء / /
ثبت درخواست تمدید بیمه نامه فعلی از تاریخ سررسید به بعد
برای سهولت بیشتر، در صورتی که شما برای تمدید بیمه نامه فعلی خود در سر رسید تصمیم قطعی دارید می توانید هم اکنون با تکمیل فرم تمدید بیمه نامه درخواست خود را ثبت نموده تا پس از بررسی توسط کارشناسان، بیمه نامه جدید شما با تخفیفات ویژه از تاریخ سررسید بیمه نامه فعلی به مدت یکسال صادر و به آدرس پستی شما ارسال شود و هزینه آن را پس از دریافت بیمه نامه پرداخت نمائید.