عناوین مهــــم
معرفی پوشش دیه روز تا دو سال آتی

در حال حاضر این پوشش وجود ندارد و مطالب ذیل صرفا جهت مطالعه می باشد
پزشکان و پیراپزشکان ارجمنــد

با توجه به این که طبق ماده یک و دوازده قانون مسئولیت مدنی و ماده 319 قانون مجازات اسلامی مسولیت حرفه ای پزشکان دارای دامنه وسیعی میباشد . و بیمه های مسئولیت بر اساس روز حادثه غرامت نقص عضو و فوت (دیه) را پرداخت میکنند و اصولا طرح دعاوی و صدور حکم زمان بر میباشد. این مرور زمان و افزایش سالیانه دیه باعث شده بیمه های مسئولیت پاسخ گوی زمان پرداخت (یوم ادا بودن دیه ) را نداشته باشد.

سامانه جامع بیمــه پزشکان کشــور پوشش افزایش دیه در دو سال آتی را به بیمه های مسئولیت خود اضافه نموده و با حداقل حق بیمه آماده صدور و مشاوره بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان می باشد.

برای ثبت درخواست صدور بیمه نامه  اینجا  را کلیک نمایید

لازم به ذکر است که این بیمه نامه ها با پوشش هر نفر 253 میلیون و چهارصد هزار تومان غرامت برای هر شخص و تخفیف 45 الی 65 درصد بر اساس سال تمدید، در مبلغ بیمه نامه (بدلیل حجم بالای صدور) ارائه می شوند.

پس از ثبت درخواست بیمه نامه و ملاحظه هزینه ها، بیمه نامه صادر و از طریق پست پیشتاز برای شما ارسال می گردد.

هزینه را می توانید ( به صورت کارت به کارت، واریز به حساب، و یا پرداخت آنلاین ... ) پرداخت نمایید.